EU projekti

Tijekom programskog razdoblja 2014. –  2020. Ministarstvo uprave ugovorilo je 8 projekata ukupne vrijednosti 598,4 milijuna kn koji se sufinanciraju sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima iz Europskog socijalnog fonda podržana je provedba sedam projekata dok je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. podržana provedba projekta Uspostava centra dijeljenih usluga koji je ujedno i strateški projekt Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi i aktivnosti svakog projekta usklađeni su s mjerama i ciljevima Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. te Strategijom e-Hrvatska 2020 koje predstavljaju sveobuhvatni strateški okvir za razvoj javne uprave sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života građana u Republici Hrvatskoj jačanjem kompetencija državnih i javnih službenika, podizanjem kvalitete javne uprave te pružanjem visokokvalitetnih elektroničkih javnih usluga.

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr