Istaknute teme

e-Prijava vjenčanja
Usluga e-Prijava Vjenčanja omogućava ženiku i nevjesti da podnesu prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku u službenim prostorijama.
Strategija e-Hrvatska 2020
Aktivnosti će se provesti sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije.
Statistički prikaz
Statistički prikaz sintetička je i dijelom analitička tromjesečna publikacija Ministarstva uprave.
ZUP - informirajte se o upravnom postupanju!
Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru.
Partnerstvo za otvorenu vlast
Savjet čine predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija.
 
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. godine.
Postanite e-Građani!
Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga.
Država bez papira (e-Hrvatska)
Vlada Republike Hrvatske poštuje najviše kriterije otvorenosti, transparentnosti i uključivosti, stoga je omogućila građanima RH modernu, pojednostavljenu i ubrzanu komunikaciju s javnom upravom u pružanju javnih usluga.
e-Novorođenče
Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče. 
Analize Ministarstva uprave
Tema prvog broja Analiza jest ocjena stupnja samostalnosti lokalnih jedinica u Hrvatskoj.
Centralni obračun plaća
Informacijski sustav COP-a omogućuje učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima za plaće zaposlenih u javnom sektoru.