Država bez papira (e-Hrvatska)

Slika /Istaknute teme/eHrvatska/FB 1-oglas.jpg

Vlada Republike Hrvatske poštuje najviše kriterije otvorenosti, transparentnosti i uključivosti, stoga je omogućila građanima RH modernu, pojednostavljenu i ubrzanu komunikaciju s javnom upravom u pružanju javnih usluga.

Na Globalnom summitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Mexico Cityju na temu Otvorena vlast za unapređenje javnih usluga, projekt hrvatske Vlade e-Građani osvojio je prvo mjesto u Europi.

Republici Hrvatskoj nagrada je dodijeljena za projekt e-Građani, koji građanima omogućava modernu, pojednostavljenu i ubrzanu komunikaciju s javnom upravom te unapređuje transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga. O dobitniku nagrade su odlučivala 23 stručnjaka iz 19 zemalja i različitih sektora.

e-Građani

Sustav e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske pokrenut kako bi se pojednostavila i ubrzala komunikacija građana i javne uprave te povećala transparentnost javnog sektora. Sustav je dostupan od 10. lipnja 2014. na: https://pretinac.gov.hr

Putem sustava e-Građani moguće je zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih, ili registra životnog partnerstva, zatražiti elektroničke zapise o prebivalištu, boravištu ili vlasništvu vozila, te mnoge druge dokumente.

U listopadu 2015. je 200.567 građana koristilo sustav koji je dnevno bilježio oko 13 tisuća prijava na e-usluge. 


Najčešće korištena e-usluga je Osobni korisnički pretinac s preko milijun prijava, nakon koje slijedi HZMO elektronički zapis s preko 405 tisuća prijava, te e-Matice s više od 292 tisuća prijava.

Sustav e-Građani, osim sve većeg broja korisnika, bilježi i povećanje broja dostupnih usluga. Od početnih 14 usluga, sustav je narastao na 27 usluga, a do kraja 2015. će u sustav biti dodane i e-usluge: potvrda o nekažnjavanju, prijava novorođenog djeteta i e-zapis o statusu studenta. 

U posljednja 3 mjeseca 2015. godine, aktivirano je nekoliko novih usluga:

  • Privremeni upis - omogućava građanima promjenu mjesta glasovanja u RH i inozemstvu
  • e- Obrt - osnivanje novog obrta bez odlaska u nadležna registarska tijela
  • Otvorene narudžbe - informacije o slobodnim e-narudžbama za zdravstvene preglede
  • e-Prijava boravišta hrvatskih državljana
Ako još niste, postanite e-Građanin! 

Korisnička podrška za e-Građane dostupna je u radno vrijeme na telefon: 072200027 ili putem e-maila:pomoc@e‑gradjani.gov.hr. 
 

e-Savjetovanja

Portal "e-Savjetovanja" građanima omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, te sudjelovanje u donošenju propisa, zakona i akata koje donose tijela javne vlasti.Na početnoj stranici e-Savjetovanja vidljiva su sva savjetovanja, a u pretrazi je moguće koristiti različite filtere poput pretrage po instituciji koja je otvorila savjetovanje, stanju savjetovanja (otvoreno, zatvoreno, objavljena izvješća) i slično. 

Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, a samo u prvih 60 dana registriralo se preko 1600 građana na ovu e-uslugu.

U prvih pola godina postojanja e-Savjetovanja:
  • registrirano je 2552 korisnika (1509 pojedinaca, 151 udruga, 510 trgovačkih društava, 131 obrt)
  • 27 državnih tijela pokrenulo je ukupno 269 savjetovanja na koje je pristiglo 3237 komentara zainteresirane javnosti

Pozivamo građane, organizacije civilnog društva, poduzetnike, te ostale predstavnike zainteresirane javnosti da svojim komentarima sudjeluju u otvorenim savjetovanjima o nacrtima zakona, drugih propisa i akata i na taj način pridonesu većoj kvaliteti i otvorenosti procesa oblikovanja javnih politika u Republici Hrvatskoj. 
 

e-Upis

Učenici putem Nacionalnog informacijskog sustava za online prijave i upise u srednje škole prijavljuju željene obrazovne programe, prate bodovno stanje i upisuju se u srednju školu. 
Rezultat je transparentan, jednostavan i brz online upis u željenu školu bez nepotrebnih administrativnih poslova, kako za roditelje i učenike tako i za školu.
 

e-Dozvola

Informacijski sustav namijenjen je izdavanju jedinstvenog akta za gradnju, odnosno građevinske dozvole. U sustav su uključene sve županije i veliki gradovi koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu informatizaciju i automatizaciju procedure.
 

e-Spis

Riječ je o automatiziranom sustavu na nacionalnoj razini za suvremeno upravljanje sudskim spisima i radom sudova.

U sustavu se može pratiti status predmeta na općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima, pregled rješavatelja, sudionika i drugih važnih podataka o predmetima. Omogućeno je i praćenje detaljnih statistika o radu sudova, odluka, zapisnika i dopisa sudova.

Elektronička razmjena podataka s drugim sustavima odvija se putem portala e-Predmet, dok je javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima dostupan putem sustava e-Oglasna ploča.


Fiskalizacija

Fiskalizacija je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut radi boljeg praćenja naplate poreza.

Porezna uprava pomoću internetske veze ima uvid u svaki izdani račun koji može usporediti s ukupno prijavljenim prometom nekog prodajnog mjesta.

Projekt je vrlo uspješan, o čemu svjedoči povećanje oporezivih isporuka obveznika fiskalizacije, odnosno fizičkih i pravnih osoba. Usporedimo li 2012. godinu s 2013.ili 2014., u nekim djelatnostima vidljivo je povećanje isporuka veće i od četrdeset posto.

 

Portal otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Primjeri skupova otvorenih podataka su:

  • geolokacijski podaci,
  • prometni podaci,
  • meteorološki podaci,
  • podaci iz područja okoliša...

Cilj ovog projekta je poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koji bi te podatke koristile. Također se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Popis aplikacija izrađenih zahvaljujući korištenju podataka preuzetih s Portala otvorenih podataka pogledajte ovdje.
 


e-Radna knjižica i e-Prijava

Usluga e-Radna knjižica građanima olakšava pristup podacima o radnom stažu i bivšim poslodavcima

Preko e-Prijave poslodavci mogu elektronički obaviti sve prijave, odjave i promjene koje se odnose na mirovinsko osiguranje i poslovanje obveznika doprinosa. Prijava na zdravstveno osiguranje obavlja se automatski i nema potrebe za odlaskom na šalter.
 

e-Naručivanje u zdravstvu

Cilj projekta jest omogućiti osiguranicima kvalitetniju i brže dostupnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Umjesto odlaska u zdravstvenu ustanovu, projektom je omogućeno da pacijent pri posjetu svom liječniku primarne zdravstvene zaštite odmah dobije termin za postupak na koji ga liječnik upućuje u sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Zahvaljujući ovom projektu  pacijenti u ruralnim krajevima se mogu naručiti na liječnički pregled bez putovanja u bolnicu.