Strategija e-Hrvatska 2020

Slika /slike/2017/Strategija e-Hrvatska.jpg

Aktivnosti će se provesti sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije.

U okviru izrade strateških dokumenata koji su preduvjet za korištenje strukturnih fondova Europske unije za razdoblje 2014-2020,  Ministarstvo uprave zaduženo je izradu Strategije e-Hrvatska 2020 vezno na  Tematski cilj 2. Digitalni rast čime osigurava pristup sredstvima u iznosu od 750 mil. kuna iz Europskog regionalnog razvojnog fonda za financijsku perspektivu 2014-2020. Iz navedenih sredstava se planira realizirati Centar dijeljenih usluga te razviti e-usluge u području zdravstva, upravljanja zemljištem, turizma i kulture te digitalizacije sustava Hrvatske gospodarske komore. Ujedno će se financirati projekti pružanja e-usluga hrvatskoj braniteljskoj populaciji.
 
Strategija e-Hrvatska 2020 prikazuje pregled razvoja informatizacije i e-usluga u javnom sektoru te ciljeve daljnjeg razvoja. Pripremljena je u s skladu Digitalnom Agendom za Europu (DAE) te u suradnji sa svim relevantnim tijelima javnog sektora te predstavnicima akademske zajednice, ICT industrije, a sudjelovali su i građani putem ankete o zadovoljstvu e-uslugama javnog sektora.
 
Glavni cilj Strategije je osigurati povezivanje informacijskih sustava tijela javne uprave iz svih sektora na način da se građanima pruži što veći broj kompleksnih e-usluga i smanji opterećenje građana u interakciji s javnom upravom.
 
Aktivnosti će se provesti sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije i financirati će se prvenstveno iz Europskih fondova te iz nacionalnih sredstava.
 
Strategija pokriva razdoblje financijske perspektive 2014.-2020. te sredstva za projekte informacijske i komunikacijske tehnologije u iznosu od 2,6 mlrd. kuna, od čega je 1,8 mlrd. kuna iz EU fondova te 800 mil. kuna iz nacionalnih sredstava.
 
Razdoblje 2014.-2016. pokriveno je  sredstvima u iznosu od 173 mil. kuna, od čega 67 mil. kuna iz EU fondova  te 106 mil. kuna iz nacionalnih sredstava.
 
U proračunskom razdoblju za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1,9 mlrd. kuna, od čega 1,3 mlrd. kuna iz EU fondova  te 600 mil. kuna iz nacionalnih sredstava.
 
Za razdoblje od 2020.  na dalje planirano je utrošiti su sredstva u iznosu od 570 mil. kuna, od čega 486 mil. kuna iz EU fondova  te 84 mil. kuna iz nacionalnih sredstava.