O Ministarstvu

Vizija

Korisnički usmjerena i inovativna javna uprava.
 

Misija

Misija Ministarstva uprave je povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija.

Ministarstvo uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18 i 127/19).