Za one koji žele znati više - VSS

SADRŽAJ

1. Priručnik "Uredsko poslovanje - pitanja za provjeru znanja", pripremio Davor Ljubanović, 2012.
2. Prilog Naputku s primjerima grafičkih rješenja izgleda i načina ispisivanja sadržaja natpisnih ploča i zaglavlja akta, iz Naputka za  provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave (“Narodne novine”, broj 61/94)
3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 93/95)
4. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (“Narodne novine”, broj 38/88) do donošenja Naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena
5. Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, broj 79/07)


 

Možda vas zanima i...